Tante Kastanje
`Spelen en bewegen zodra je de deur uitstapt

Wat biedt Tante Kastanje


Buiten spelen en bewegen begint als je de deur uitgaat . En dat kan overal: op speelplekken en in speeltuinen maar ook op pleintjes veldjes en op stoepen. Een speelvriendelijke openbare ruimte is goed voor iedereen.
Om dit te waarborgen is een integrale gemeentelijke visie nodig. Een visie die beleidsterreinen overstijgt, waar onder meer groen spelen , bewegen water, sport en wonen met elkaar worden verbonden. Maar ook een visie die wordt meegenomen bij gebiedsontwikkelingen. En waar samen met inwoners wordt gewerkt aan de inrichting, zodat er overal een buiten ruimte wordt gecreeerd die uitnodigt tot spelen en bewegen voor iedereen. 

Tante Kastanje zet zich hier voor in en doet het volgende:


-het opstellen, evalueren en uitvoeren van integraal beleid;

-samenbrengen van mensen en organisaties;

-het ontwikkelen van beleidstools ;

-adviseren bij gebiedsontwikkelingen;

-coördinatie van projecten 


Sinds kort heeft Tante Kastanje een bankje. Een bankje voor gesprekken over buiten spelen en bewegen en/ of eventuele samenwerking.
Je bent van harte welkom op het bankje van Tante Kastanje. Maar Tante Kastanje gaat ook graag op pad en komt graag naar je toe. 

Neem vooral contact op, telefonisch, per e-mail of whats app.